Liczba wizyt: 138596

KOSZTORYSOWANIE

 

 

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „KOMBUD” oferuje usługi z zakresu kosztorysowania .
 

Są to m.in.:
 

• Kosztorysy inwestorskie - wykonane przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych,

 

• Kosztorysy ofertowe -wykonane przez wykonawcę w celu złożenia oferty inwestorowi,

 
• Kosztorysy powykonawcze - sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń ,
 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 

m.in. takich branż,  jak:
 
 • Roboty ogólnobudowlane
• Instalacje wodno-kanalizacyjne
• Instalacje c.o.
• Instalacje elektryczne
• Zagospodarowanie terenu i drogi
 
 
 
Powierzając nam to zadanie zyskują Państwo pewność że wycena zostanie  sporządzona rzetelnie
i zgodnie z obowiązującymi normatywami oraz cennikami.